Start TriAl!
Coming soon
התחל
בקרוב

מודלים הסעות חכמות

ממשקי מערכת Opticity תוכננו בקפידה כך שיתאימו לנהלי העבודה, כמו גם לשימוש מירבי ואינטואיטיבי.
המערכת שלנו תאפשר לך לבצע כל פעולה שתרצה בכל רגע נתון ולקבל את המידע המנותח והברור שאתה זקוק לו.
נוסע
פיצ'רים מרכזיים
נוסע
פיצ'רים מרכזיים
רישום משמרת בצורה עצמאית - ניתן להירשם למספר משמרות מראש
הזמנת נסיעה מיידית - תתבצע על פי ההרשאה של הנוסע
דוחות נסיעות
סקירת פרטי הנסיעה - כולל זהות הנהג, עמיתים לנסיעה אשר נמצאים עם הנוסע בנסיעה ומסלול מוגדר מראש.
האפשרויות בממשק הנוסע מנוהלות על ידי מנהל הלקוח
יש אפשרות לקבל התראות דרך האפליקציה, הודעת SMS ודואר אלקטרוני
רישום משמרת בצורה עצמאית - ניתן להירשם למספר משמרות מראש
הזמנת נסיעה מיידית - תתבצע על פי ההרשאה של הנוסע
דוחות נסיעות
סקירת פרטי הנסיעה - כולל זהות הנהג, עמיתים לנסיעה אשר נמצאים עם הנוסע בנסיעה ומסלול מוגדר מראש.
האפשרויות בממשק הנוסע מנוהלות על ידי מנהל הלקוח
יש אפשרות לקבל התראות דרך האפליקציה, הודעת SMS ודואר אלקטרוני
מנהל בצד הלקוח
פיצ'רים מרכזיים
מנהל בצד הלקוח
פיצ'רים מרכזיים
שליטה וניהול על מסלולי הנסיעה בזמן אמת
עבודה עם מספר ספקי תחבורה
מתן אישורים באופן עצמאי לכלל משתמשי המערכת, למנהלים ולנותני שירותי ההסעות
ניהול הזמנות ונסיעות
קבלת דוחות מפורטים
המנהל יכול לראות מה קורה בכל זמן נתון, בכל שלב בתהליך (מתכנון ועד הביצוע)
שליטה וניהול על מסלולי הנסיעה בזמן אמת
עבודה עם מספר ספקי תחבורה
מתן אישורים באופן עצמאי לכלל משתמשי המערכת, למנהלים ולנותני שירותי ההסעות
ניהול הזמנות ונסיעות
קבלת דוחות מפורטים
המנהל יכול לראות מה קורה בכל זמן נתון, בכל שלב בתהליך (מתכנון ועד הביצוע)
ספק התחבורה
פיצ'רים מרכזיים
ניהול ורישום הנהגים והרכבים הזמינים
עריכת רשימת מחירים - לקוח, נהג, קבלן
תמחור אוטומטי על בסיס פרמטרים שהוגדרו מראש
קבלת דוחות מפורטים - לקוח, נהג, קבלן
סקירה כללית בזמן אמת של כל ההזמנות (כולל הזמנות עתידיות)
ניהול ורישום הנהגים והרכבים הזמינים
עריכת רשימת מחירים - לקוח, נהג, קבלן
תמחור אוטומטי על בסיס פרמטרים שהוגדרו מראש
קבלת דוחות מפורטים - לקוח, נהג, קבלן
סקירה כללית בזמן אמת של כל ההזמנות (כולל הזמנות עתידיות)
סדרן
פיצ'רים מרכזיים
סדרן
פיצ'רים מרכזיים
קבלת הזמנות ממספר ספקים
קבל הודעה על שינויים בהזמנות
רישום הנהגים והרכבים
דוח התקדמות הנסיעה
העבר נהגים לספקי שירותי נסיעות שונים
הסדרן מקבל עדכונים מכל החברות העובדות עם נותני שירותי הנסיעות
קבל הזמנות ממספר ספקים
קבל הודעה על שינויים בהזמנות
רישום הנהגים והרכבים
דוח התקדמות הנסיעה
העבר נהגים לספקי שירותי נסיעות שונים
הסדרן מקבל עדכונים מכל החברות העובדות עם נותני שירותי הנסיעות
נהג
פיצ'רים מרכזיים
נהג
פיצ'רים מרכזיים
קבלת הזמנות והתראות מהסדרן
דוחות נסיעה
הדרכה וניווט לכל מסלול
אישור קבלת נסיעה
קבל הזמנות והתראות מהסדרן
דוחות נסיעה
הדרכה וניווט לכל מסלול
אישור קבלת נסיעה