Start TriAl!
Coming soon
התחל
בקרוב

מערכת לשיתוף נסיעות

 כחלק מתפיסת השירות שלנו, כמנוף לרווחת העובדים ובמטרה להוזיל עלויות לבעלי עסקים, הקימה OptiCity לראשונה מערכת שיתוף נסיעות!
הודות למערכת השירות החדשנית שלנו יכולים ארגונים שונים, גם אם אינם קרובים זה לזה, להשתמש באותם רכבי הובלה. כל זה נעשה באמצעות יכולות הטכנולוגיות מתקדמות ומערך שירות כולל, מתאפשרת מהפכה בתחבורה הציבורית המובילה לרווחת העובדים וחיסכון כלכלי, תוך שמירה על סדר יום ירוק 

צרו קשר
לקבלת מידע נוסף על השירותים שלנו

אימבר 23 פתח תקווה   .   office@opticity.co.il   .   036-772-030

אימבר 23 פתח תקווה   .   office@opticity.co.il   .   03-677-2030